Zakład Gospodarki Przestrzennej Działalność naukowa

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze

 • Społeczne, gospodarcze i kulturowe interakcje przestrzenne
 • Region Zatoki Gdańskiej jako przedmiot polityki przestrzennej w XX wieku
 • Ekonomika miast i regionów
 • Wsparcie logistyczne a zrównoważony rozwój miast i regionów
 • Decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych a polityka przestrzenna władz lokalnych
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Ekonomiczne skutki procesów demograficznych
 • Przemiany demograficzne w okresie transformacji społeczno-ustrojowej
 • Krajobrazy kulturowe jako materialny i mentalny wyraz przestrzeni zurbanizowanej
 • Przestrzeń sakralna miast i obszarów wiejskich
 • Polityka społeczna i gospodarcza
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego jako kategoria polityki gospodarowania przestrzenią
 • Interakcje pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami publicznej polityki przestrzennej
 • Historia planowania przestrzennego rozwoju aglomeracji gdańskiej po 1945 r.
 • Historia urbanistyki Gdańska w latach 1850-1990
 • Transport samochodowy w rozwoju regionalnym
Ostatnio modyfikowane: 27.11.2019