Katedra Gospodarki Przestrzennej O Katedrze

O Katedrze

Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 51/11 utworzony został Zakład Gospodarki Przestrzennej. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 30/R/12 przekształcony został w Katedrę Gospodarki Przestrzennej. W strukturze jednostki znajduje się również Pracownia Dydaktyki.

Pracownicy Katedry poza realizacją badań naukowych koordynują proces dydaktyczny studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Kierownikiem Katedry jest Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kordel.

 

Kontakt:

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

tel: (58) 523 65 89, 523 65 68, 523 65 88

gp@ug.edu.pl

 

W Katedrze Gospodarki Przestrzennej od stycznia 2017 roku realizowany jest projekt Narodowego Centrum  Nauki pt. Krzyże powypadkowe przy polskich drogach (2016/21/B/HS1/00823).

Celem projektu jest opis formy i funkcji oraz wyjaśnienie znaczenia
stawiania krzyży powypadkowych przy drogach publicznych w Polsce.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://memorialcrosses.ug.edu.pl/

 

 

Ostatnio modyfikowane: 18.03.2019