Zakład Gospodarki Przestrzennej O Zakładzie

O Zakładzie

Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 51/11 utworzony został Zakład Gospodarki Przestrzennej. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 30/R/12 przekształcony został w Katedrę Gospodarki Przestrzennej. Do 2019 roku w strukturze jednostki znajdowała się również Pracownia Dydaktyki. W wyniku zmian Statutu Uniwersytetu Gdańskiego przywrócono Zakład Gospodarki Przestrzennej.

Pracownicy Zakładu poza realizacją badań naukowych koordynują proces dydaktyczny studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS.

Kierownikiem Zakładu jest Prof. dr hab. Zdzisław Kordel.

 

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

tel: (58) 523 65 89, 523 65 68; 523 65 88; 523 65 50

gp@ug.edu.pl


W Zakładzie Gospodarki Przestrzennej od stycznia 2017 roku realizowany jest projekt Narodowego Centrum  Nauki pt. Krzyże powypadkowe przy polskich drogach (2016/21/B/HS1/00823).

Celem projektu jest opis formy i funkcji oraz wyjaśnienie znaczenia
stawiania krzyży powypadkowych przy drogach publicznych w Polsce.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://memorialcrosses.ug.edu.pl/

 

 

Ostatnio modyfikowane: 28.11.2019